poniedziałek, 10 lutego 2014

Bonharen - jak zdobyć?

Może na początek zacytuję tekst, który znalazłam na innych stronach internetowych. Mam nadzieję, że wyjaśni trochę jak działa Bonharen i na jakie dolegliwości jest polecany. 
Ja ze swojego doświadczenia mogę dodać, że Bonharen, ten podawany dożylnie, działa na naszego Boba bardzo dobrze.
I chociaż, tak jak powiedział weterynarz, klikania w biodrach nie ustąpią, to wydaje nam się, że Bobo lepiej sobie radzi podczas kuracji i kilka miesięcy po niż w czasie jak bierze suplementy. 

I teraz wspomniany wyżej cytat:

Skuteczność hialuronianu sodu w leczeniu symptomów dysplazji stawu biodrowego u psów F. A. Campos (Hora Veterinaria – Ano 17, n 102, mar./abr./1998)
Wprowadzenie i przegląd literatury:
Hialuronian sodowy jest solą kwasu hialuronowego, powstającego w wyniku naturalnej syntezy w synowiocytach. Z punktu widzenia chemicznego jest to glukozoaminoglikan (czyli makrocząsteczka utworzona z sekwencji disacharydów zawierających N-acetylo-glukozoaminę oraz kwas glukuronowy).
Wysokie powinowactwo tych cząsteczek do wody nadaje dużą lepkość mazi stawowej, co jest podstawową cechą warunkującą prawidłowe "smarowanie" stawów. Długie łańcuchy hialuronianu sodu ułożone w przestrzeni międzykomórkowej błony maziowej, sięgają do wnętrza torebki stawowej, tworząc płynne, elastyczne przejście, od torebki do jamy stawu.
Powyższe właściwości wpływają korzystnie na elastyczność i wysoką odporność chrząstki stawowej.
Hialuronian sodu spełnia również szereg funkcji przeciwzapalnych:
- zapobiega proliferacji i migracji limfocytów;
- redukuje uwalnianie się prostaglandyn;
- hamuje aktywność fagocytarną granulocytów;
- hamuje aktywność interleukin;
- ogranicza uwalnianie się wolnych rodników.
Działanie takie wyjaśnia efekt znieczulający, jaki można zaobserwować przy stosowaniu hialuronianu sodu w ostrych stanach artretyzmu.
Główna funkcja błony maziowej to regulacja składu mazi stawowej. Umożliwia ona cyrkulację płynów i substancji odżywczych między jamą stawu a siecią naczyń krwionośnych, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się erytrocytów, jak również białek o dużym ciężarze cząsteczkowym.
Jest to możliwe dzięki właściwościom trójwymiarowej sieci utworzonej przez hialuronian sodowy.
Synowiocyty mają za zadanie aktywną ochronę błony maziowej, fagocytując ciała obce i produkty katabolizmu eliminując je poprzez działanie własnych enzymów lizosomalnych.
Pośrednie lub bezpośrednie urazy tkanki chrzęstnej mogą spowodować uszkodzenia synowiocytów oraz chondrocytów, w związku z czym uwalniają się enzymy kataboliczne, które redukują zawartość hialuronianu, jak również uszkadzają włókna kolagenu. W wyniku tych zmian rozwija się stan zapalny, powodujący migrację leukocytów, wystąpienie obrzęku, bólu i poważnego zagrożenia funkcji tkanki chrzęstnej szklistej.
Jest powszechnie wiadomym, że, w sposób, który jeszcze nie do końca został wyjaśniony, stawy biodrowe psów mogą ulegać procesowi zwyrodnienia, zwanemu dysplazją stawu biodrowego.
Ponieważ proces ten ma zwykle miejsce tylko w tych stawach, uważa się, że jednym z czynników predysponujących jest układ anatomiczny jamy stawowej i główki kości udowej. Poza tym, szybki wzrost zwierzęcia związany z odżywianiem bogatym w wapń oraz w proteiny, obciążenie wysiłkiem fizycznym jego stawów oraz charakter podłoża, gdzie zwierzę spędza większość czasu, są czynnikami wpływającymi na rozwój zmian zwyrodnieniowych, mogącymi prowadzić wręcz do niedowładu funkcjonalnego kończyn tylnych.
Wiadomo, że konsekwencją dysplazji stawu biodrowego jest możliwość uszkodzenia lub zniszczenia chrząstek stawowych.
Wiadomo także, że podatność na to schorzenie jest przekazywana genetycznie.
Dysplazja stawów biodrowych ujawnia się w różnych formach. Może wystąpić wcześniej u zwierząt poniżej 1 roku życia i szybko się rozwijać, jak również pojawić się wcześniej czy później i wolno ewoluować, przy czym w tym wypadku objawy kliniczne często są niezbyt silnie zaznaczone, a sama choroba trwa przez całe życie.
Jak to zwykle bywa w przypadku chorób uwarunkowanych czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, znane są jej liczne odmiany.
W mojej praktyce klinicznej zwróciłem większą uwagę na przypadki występowania ostrego bólu i niedowładu kończyn tylnych u psów młodych, różnych ras, niezależnie od stopnia dysplazji.
Materiał
We wszystkich opisanych sposobach leczenia został wykorzystany produkt znany pod nazwą rynkową Hyonate(Bayer) jako źródło hialuronianu sodu. Wybór został podyktowany czystością tego produktu, co pozwala na stosowanie dożylne bez efektów ubocznych i umożliwia uniknięcie reakcji anafilaktycznych po wielokrotnych iniekcjach. Na wyborze również zaważyła łatwość zdobycia produktu na rynku.
Opis analizowanych przypadków:
Przypadek I
- Zwierzę rasy rottweiler, 5-miesięczny samiec.
1. Objawy / rozpoznanie:
Niedowład funkcjonalny kończyn tylnych, silny ból i gwałtowna reakcja na wyciąganie kończyn tylnych.
Analiza zdjęcia rentgenowskiego stawów biodrowych. Wynik: dysplazja stopień 3-4, obecność mikrozłamań na brzegu panewki stawowej i tkanki o dużej gęstości (włóknista).
2. Leczenie
Zastosowanie Dexametasonu 1.0 mg im, jednorazowo, bez znaczącego rezultatu.
Podanie dożylne hialuronianu sodu, 20 mg. Po 2 dniach od zastosowania nastąpiło wyraźne złagodzenie objawów klinicznych, a zwierzę z pewną trudnością zaczęło opierać się na tylnych nogach. Czwartego dnia dokonano drugiej aplikacji. Siódmego dnia, licząc od pierwszego podania, objawy całkowicie ustąpiły. Nie było bólu, a zwierzę znowu mogło się poruszać, chociaż ruchomość kończyn tylnych była częściowo ograniczona.
Miały miejsce kolejne aplikacje (łącznie 6), w okresach co 10 dni. Po czwartej aplikacji nie zaobserwowano żadnych objawów klinicznych. Pies biegał i skakał. Właścicielom zalecono, aby pies mógł przebywać jak najwięcej na trawniku lub na podłożu równym i twardym oraz aby wprowadzili dietę niskokaloryczną w żywieniu psa celem zmniejszenia jego wagi. Również ważne było, aby nie był poddawany nadmiernemu wysiłkowi fizycznemu jak np. skoki czy długotrwały marsz.
Zwierzę było obserwowane przez okres 8 miesięcy od ostatniej aplikacji. Stwierdzono prawidłowy wzrost i dobry rozwój mięśni. Nie wystąpiły w tym czasie żadne objawy choroby. Podczas spacerów o umiarkowanej odległości zwierzę zachowywało się naturalnie i wykazywało dobre samopoczucie.
Ponowna kontrola radiologiczna wykazała, że nie było nowych zmian morfologii stawowej po okresie leczeniu.
Przypadek II
- Zwierzę rasy dog niemiecki, suka w wieku 5 miesięcy.
1. Objawy: poważne wady w postawie ciała charakterystyczne dla zwierzęcia odwapnionego. Trudności w poruszaniu się, „krowie kolana”, bolesna reakcja na wyciąganie kończyn tylnych, obecność ”różańca krzywiczego”, palce kończyn przednich nadmiernie otwarte, z tendencją do opierania się na nadgarstku.
Analiza zdjęcia rentgenowskiego stawów biodrowych. Wynik: dysplazja 2 stopnia. Skośny kąt ułożenia główki kości udowej.
2. Leczenie:
Zalecono stosowanie wapna koloidalnego + witaminy D co drugi dzień przez okres 20 dni. Zwierzę dobrze zareagowało na wapń, zmniejszył się kąt oparcia kończyn przednich i rozwarcie palców.
28/02/97 Odbyła się pierwsza aplikacja dożylna 20 mg hialuronianu sodu. Kolejne aplikacje miały miejsce w dniach: 18/03, 05/04, 01/05. Począwszy od drugiej aplikacji zwierzę przestało zdradzać objawy bólu. Wraz ze wzrostem postawa zwierzęcia uległa znacznej poprawie, jak również zwiększyła się ruchomość kończyn. Chociaż postawa zwierzęcia nie jest jeszcze typowa dla tej rasy, to jednak właściciele są bardzo zadowoleni z osiągniętego wyniku.
28/06 wykonano drugie zdjęcie rentgenowskie stawów. Wykazało ono brak zmian morfologicznych, które świadczyłyby o postępie choroby.
Przypadek III
- Mieszaniec (1/2 fila brazylijski, 1/2 mastiff angielski), wiek 16 miesięcy.
1. Objawy:
Objawy kulawizny, ruchomość kończyn tylnych ograniczona. Występowały okresy silnego bólu oraz niedowładu funkcjonalnego kończyn tylnych (pociąganie czy przysiadanie). Zwierzę leczono wtedy doustnymi, niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi, bez kontroli lekarskiej. Środki te przynosiły ulgę. W okresach lepszego samopoczucia zwierzę normalnie się poruszało. Przy wzmożonym wysiłku objawy powracały. Zalecono przerwanie leczenia przeciwzapalnego. 2. Leczenie
Po jednokrotnym podaniu 20 mg hialuronianu sodu, dożylnie, nastąpiło polepszenie po 24 godzinach od aplikacji. Trzeciego dnia po aplikacji zwierzę zostało poddane znacznemu wysiłkowi fizycznemu (bieganie po otwartym polu) i nie pojawił się ból ani niedowład kończyn tylnych. Druga dawka została zaaplikowana po siedmiu dniach od pierwszej. Po obserwacji trwającej 4 tygodnie nie stwierdzono żadnych objawów klinicznych nawrotu choroby.
Dyskusja i wnioski końcowe.
Biorąc pod uwagę obserwacje poczynione przy opisanych przypadkach, jak również inne, późniejsze, doszliśmy do wniosku, że działanie hialuronianu sodu miało istotne znaczenie w ustępowaniu objawów bólu i w odzyskaniu funkcji stawowych w przypadku dysplazji stawów biodrowych u psów, o ile nie wystąpiło zwyrodnienie i martwica aseptyczna główki kości udowej.
Działanie chroniące tkankę oraz trwała funkcja przeciwzapalna pozwoliła na odzyskanie zdrowia i normalny wzrost zwierząt, przy czym stopień początkowy dysplazji nie ulegał zmianie. Leczenie nie ma na celu regeneracji stawów kończyn, lecz opóźnienie procesu ich zwyrodnienia, włączając jednocześnie efekt przeciwbólowy (efekt działania przeciwzapalnego i poprawy funkcji stawu), co pozwala zwierzęciu na stosunkowo szybki powrót do normalnego funkcjonowania, oczywiście w zależności od specyfiki każdego przypadku.
Reasumując, wykazano skuteczność leczenia hialuronianem sodu młodych psów, u których stwierdzono dysplazję stawów biodrowych. Poza tym, pewność korzystnych efektów tego leczenia, wraz z szybkim powrotem do zdrowia, jego łatwe nie wymagające hospitalizacji stosowanie, powodują, że właściciele psów uważają za korzystną relację kosztów leczenia z jego efektami.
(notatka o autorze)
Jose Fernando Augusto de Campos, lekarz-weterynarz, ukończył Uniwersytet w Sao Paulo w 1982. Specjalizacja kliniczna małych zwierząt. Avare, SP, Brasil
BIBLIOGRAFIA:
Balazs E.A., Delinger J.L.: Sodium Hyaluronate and joint function. Journal of Vet Science Vol.5, No. 4 217-228 (1985).
Radin E., Paul I.: A consolidated concept of joint lubrification. J.Bone Joint Surgery (Am.) 54: 607-616 (1972).
Roy S., Ghadially F.: Syntesis of Hyaluronic acid by synovial cells. J.Pathol, Bacteriol 93: 555-557.
Kirk, Robert Warren: Hip dysplasia, signs of. Handbook of Veterinary procedures and emergency treatment. P.428

Cytat pochoodzi ze strony www.voltahorse.pl

Nie muszę pisać, że każdy lek, a już na pewno ten na receptę, należy podawać zgodnie z zaleceniem weterynarza. Tego właśnie weterynarza można poprosić o wypisanie recepty na Bonharen (trzeba uważać na jaki, bo są dwa różniące się od siebie - jeden podawany dożylnie lub podskórnie, a drugi podawany dostawowo). Jeżeli już mamy receptę w ręce, a dość blisko do Czeskiego Cieszyna, dzwonimy do czeskiej apteki i pytamy czy mają na stanie Bonharen. Zazwyczaj mają :) Wtedy robimy sobie jednodniową wycieczkę i wracamy z lekiem.


W tym miejscu również chcemy podziękować tej przychodni:

Za opiekę, możliwości leczenia i nadzieję, którą inni próbowali w nas zgasić :)

Jeśli chodzi o dawkowanie - przyjmuje się zazwyczaj 6 dawek po 2ml w odstępach 7 dniowych.

POWODZENIA :)

10 komentarzy:

 1. Pani Kasiu, nie mogę zalogować się na dogomania.pl - nie wiem, co się stało. Chciałam jeszcze raz podziękować: Anais jest miesiąc po ostatnim zastrzyku: czuje się wręcz rewelacyjnie - widać znaczną poprawę: wyprostowała się, regeneruje się masa mięśniowa, więc nasza stara Psinka się nie przewraca, chętnie biega Oby taka sytuacja zdrowotna utrzymała się jak najdłużej. Ewa D.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, ale żadna w tym moja zasługa :)

  Życzę jeszcze więcej zdrowia :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam. Pani Kasiu mam pytanie moj lablador jest juz po jednej seri tzn 6x2. Ostatni zastrzyk dostal 28/11/2015. Kiedy moge powtorzyc kuracje?

  OdpowiedzUsuń
 4. Wszystko zależy od tego jak psiak zareaguje na pierwszą serię. Jeżeli zastrzyki przyniosły poprawę można poczekać i obserwować psa. Jeżeli zacznie utykać czy wystąpią inne objawy to wtedy podać drugą serię.
  My stosujemy zazwyczaj dwie serie w roku i nie uzależniamy podawania Bonharenu od tego czy boli czy nie. Podajemy go profilaktycznie zamiast pigułek i innych leków . Tak jest zdrowiej :) Chociaż jest tez jeden środek doustny, który nie obciąża nerek i wątroby - MSM.
  Dużo zdrowia dla psiaka ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Bardzo dziękuje za odpowiedz. Przy pierwszej serii dopiero przy 5 zastrzyku wystąpiła minimalna poprawa. Po zakończeniu kuracji moja Pani weterynarz w konsultacji z innym weterynarzem chcieli wykonać jakiś zabieg podcięcia mięśni nie wiem dokładnie ale zrezygnowali z tego zabiegu po konsultacji z jeszcze innym weterynarzem. Zaproponowali mi inny zabieg polegający na pobieraniu krwi i wyciąganiu z tej krwi jakiś komórek macierzystych i wstrzykiwanie w chory staw. Jeden taki zabieg ma kosztować od 100 do 150 złoty tylko ja nie wiem czy to coś da, czy jest to tylko wyciąganie kasy. Chciałem mu podać drugą serie bonharenu tylko gdzieś wyczytałem że po pierwszej kuracji trzeba odczekać 6 miesięcy stąd moje pytanie czy mogę podać wcześniej. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę napisać co konkretnie psiakowi dolega i jak był podawany Bonharen, dostawowo czy dożylnie? Trzeba dać mu trochę czasu na to, aby zadziałał.
  Jeżeli chodzi o komórki macierzyste to koszt serii wynosi około 1500 zł, czasem drożej, dwa lata temu chcieliśmy podać Bobowi, ale po dokładnym zastanowieniu się zrezygnowaliśmy. Powód? Niestety pies musi być całkowicie zdrowy, w przeszłości nie mógł chorować na nowotwór, bo niestety - komórki powodują szybki wzrost guzów nowotworowych. Były niestety przypadki, gdy zdrowe psy zachorowały na nowotwór krótko po podaniu komórek macierzystych (być może nowotwór nie był zdiagnozowany,a komórki znacząco przyśpieszyły jego rozwój).

  Podstawa to dieta (surowe mięsko oczywiście), witamina C i MSM, o którym pisałam wcześniej.
  Ze środków przeciwbólowych, a nie obciążających psiego organizmu mogę polecić Inflamex.

  OdpowiedzUsuń
 7. Pies ma mocno zaawansowaną dysplazje lewej tylnej łapy (patrząc od tylu), wystąpił już zanik mięśnia bonharen był podawany dożylnie. Przed podaniem bonharenu zaobserwowałem ze prawie nie staje na tej łapie, po bonharenie zaczął stawać na tej łapie nawet do sikania, kuleje na tą łapę ale może mieć na to wpływ zanik mięśnia. Upieram się na drugą serie bonharenu bo widać było że pies odżył bo zaraz obudził się w nim mój stary łobuz. Jeżeli chodzi o choroby to ma padaczkę ale ataki ma bardzo rzadko dwa razy w roku a ostatnio praktycznie wcale, weterynarz stwierdziła że w takich przypadkach nie podaje się żadnych leków, a z tego co zaobserwowałem to dostawał ataków kiedy się mocno przestraszył bo ogólnie duży cykorek z niego. Postanowiłem napisać do Pani bo można powiedzieć że zostałem na lodzie z problemem mojego psa, bo moja zaufana pani weterynarz poszła na urlop macierzyński i skierowała mnie do swojego kolegi który też wysyła mnie do innych weterynarzy, a u mnie na śląsku niestety większość weterynarzy nastawionych jest na kasę a nie na pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 8. Co do diety to mój Hamer jest szczupłym psem i dostaje tylko suchą karmę z Royal canin dedykowaną do labladorów. Ten lek przeciwbólowy Inflamex można kupić bez recepty?

  OdpowiedzUsuń
 9. Na śląsku jest dobry weterynarz ortopeda - pan Aleksander Gierek. On przywrócił w nas nadzieję, że będzie ok.

  Inflamex to ziołowy preparat, który musi być podawany regularnie (jak każde zioła), ale naprawdę bardzo dobrze działa. Niweluje stany zapalne, pomaga również na jelita (a to ważne, bo jak jelita są zdrowe to jest lepsze wchłanianie substancji odżywczych).

  OdpowiedzUsuń
 10. Witam.

  Posiadam Bonharen - kwas hialuronowy sprowadzony z Czech (niestety pozostał po moim piesku :( )

  Mam do zaoferowania 4 fiolki po 6 ml po cenie zakupu (data ważności - 2019 rok).

  Zainteresowanych proszę o kontakt: magdalena1987-85@wp.pl

  Pozdrawiam - Magda

  OdpowiedzUsuń